เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 

 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันส้วมโลก World Toilet Day 2023
  เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
  มอบผ้าอ้อมแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
  ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  เทศบาลตำบลสนามชัยเขต ร่วมกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช"
  ยินดีต้อนรับ นางจันทิมา งามวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลสนามชัยเขต
 
21 พ.ย. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 [ อ่าน 11 ]
21 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ อ่าน 10 ]
8 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน [ อ่าน 37 ]
6 พ.ย. 2566 ประกาศ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) [ อ่าน 37 ]
3 พ.ย. 2566 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ อ่าน 70 ]
3 พ.ย. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสนามชัยเขต [ อ่าน 38 ]
2 พ.ย. 2566 ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 [ อ่าน 36 ]
10 ต.ค. 2566 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 342 ]
19 มิ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต (ฝั่งซ้าย) ความยาว 100.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉ [ อ่าน 289 ]
7 มิ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ถนนข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต (ฝั่งซ้าย)ความยาว 100.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทร [ อ่าน 73 ]
25 ม.ค. 2566 ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 6 (โรงหมู) หมู่ที่ 4 บ้านโพนงาม ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา [ อ่าน 219 ]
 
รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ศพด.ทต.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราเมืองอัจฉริยะ (Chachoengsao Smart City)
"ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Chachoengsao Smart City
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "ฉะเชิงเทรา สมาร์ทซิตี้" : Cha
คำแถลงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566