เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : www.snck.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 ม.ค. 2567 ]22
2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 [ 30 ม.ค. 2567 ]13
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]39
4 ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการ จัดเก็บค่าภาษีป้าย ประจําปี พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]30
5 ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 ประจำปีภาษี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]27
6 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]101
7 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]45
8 ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน [ 8 พ.ย. 2566 ]67
9 ประกาศ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) [ 6 พ.ย. 2566 ]66
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 3 พ.ย. 2566 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5|6